Khác biệt giữa các bản “Ấn Độ giáo theo quốc gia”

== Danh sách chính thức ==
{| class="wikitable sortable"
! data-sort-type="number" colspan=54|<center>'''Danh sách quốc gia có số dân theo Ấn Độ giáo (2017)'''</center>
|-
! Quốc gia
|- style="background:#9ff;"
! Tổng cộng
! 7,500,000,000
! 16
! 1,100,000,000 - 1,120,000,000
Người dùng vô danh