Khác biệt giữa các bản “Cờ thế”

Xoá đổi hướng đến trang Cờ thế (cờ tướng)
(Matthucwiki đã đổi Cờ thế thành Cờ thế (cờ tướng): Không nhầm lẫn với các loại cờ khác ví dụ như thế cờ vua)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Xoá đổi hướng đến trang Cờ thế (cờ tướng))
Thẻ: Xóa đổi hướng
#đổi [[Cờ thế (cờcó thể tướng)]]
* [[Cờ thế (cờ vua)]]
* [[Cờ thế (cờ tướng)]]