Mở trình đơn chính
Quốc kỳ mật thức.jpg

Thảo luận Thành viên:Matthucwiki Để thuận tiện trong việc thảo luận, trang thảo luận thành viên Matthucwiki chuyển sang thành trang Matthucwiki/Tin nhắn

Một ngôi sao dành cho bạn!Sửa đổi

  Ngôi sao Biên tập viên
Cảm ơn bạn đã đóng góp một loạt bài về cờ tướng cho wikipedia. Chúc vui vẻ. Tuanminh01 (thảo luận) 00:55, ngày 14 tháng 4 năm 2018 (UTC)

Thư mời tham gia các hoạt động tháng 05/2018Sửa đổi

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ? Trân trọng mời bạn tham gia các hoạt động:

  1. Wikipedia:Thảo luận/Thành lập User Group
  2. Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Sĩ giác pháo đi sauSửa đổi

1. P2=5 M2+3 2. M2+3 P8=6 3. X1=2 M8+9

Đi vậy thì là Pháo đầu đối đơn đề mã rồi. Thân mến. Tuanminh01 (thảo luận) 13:09, ngày 27 tháng 5 năm 2018 (UTC)

1. P2=5 M2+3 2. M2+3 P8=6 3. X1=2

Đến đoạn này đen không nhất thiết phải chọn M8+9 mà còn có thể M8+7 hoặc P6=5 sẽ hình thành Thuận pháo, nếu thêm Đơn đề mã vào nội dung thì tại sao không thêm luôn Thuận pháo vào nhỉ? Mật Thức (thảo luận) 09:32, ngày 30 tháng 5 năm 2018 (UTC)

Đúng vậy, sĩ giác pháo có thể chuyển thành ngũ lục pháo. Tuanminh01 (thảo luận) 09:39, ngày 30 tháng 5 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang của thành viên “Matthucwiki”.