CookieGMVN
Đừng có viết tắt Wikipedia là Wiki!
CookieGMVN
Tuần tra viên, KTV Bản mẫu, Người tải lên
Trạng thái hiện tại: Đang làm gì đó mà chính tôi cũng không biết. Không thấy khác biệt? Hãy thử làm mới trang!

Thông tin về Wikipedia

Tham gia Wikipedia

Wikipedia là dự án bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữmọi người đều có thể tham gia đóng góp. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập.

Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn. Dù là tạo một bài mới, thêm nội dung, sửa lỗi chính tả hay bổ sung hình ảnh minh họa, thì bạn cũng đã góp phần xây dựng để Wikipedia tiếng Việt ngày một phát triển.