Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
==Thành phố Hà Nội==
Số Ðơn vị bầu cử: 10.
Số Ðơn vị bầu cử: 10. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30; Số người ứng cử: 50; Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30;
 
Số người ứng cử: 50;
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30.
 
;Danh sách trúng cử
 
==Thành phố Đà Nẵng==
Số Ðơn vị bầu cử: 2.
Số Ðơn vị bầu cử: 2. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6. Số người ứng cử: 10. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6.
 
Số người ứng cử: 10.
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Hòa Vang, huyện Hoàng Sa, quận Hải Châu và quận Sơn Trà
#Ông [[Nguyễn Bá Thanh]] đạt tỷ lệ 87,76% số phiếu hợp lệ
 
==Thành phố Cần Thơ==
Số Ðơn vị bầu cử: 3.
Số Ðơn vị bầu cử: 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7. Số người ứng cử: 11. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7.
 
Số người ứng cử: 11.
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Ðiền
#Ông [[Trần Thanh Mẫn]] đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh An Giang==
Số Ðơn vị bầu cử: 4.
Số Ðơn vị bầu cử: 4. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 10. Số người ứng cử: 17. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 10.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 10.
 
Số người ứng cử: 17.
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 10.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên
#Ông [[Phạm Biên Cương]] đạt tỷ lệ 78,27% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu==
Số Ðơn vị bầu cử: 2.
Số Ðơn vị bầu cử: 2. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6. Số người ứng cử: 10. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 6.
 
Số người ứng cử: 10.
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 6.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Tân Thành, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu
#Ông [[Nguyễn Văn Hiến (Nghệ An)|Nguyễn Văn Hiến]] đạt tỷ lệ 70,23% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh Bắc Giang==
Số Ðơn vị bầu cử: 3.
Số Ðơn vị bầu cử: 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8. Số người ứng cử: 13. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8.
 
Số người ứng cử: 13.
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Yên Thế, huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang
#Ông [[Thân Văn Khoa]] đạt tỷ lệ 75,66% số phiếu hợp lệ