Khác biệt giữa các bản “Học viện Hậu cần (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|
|-
|6
|'''[[Trần Chí Cường]]'''
|[[1969]]-[[1970]]
|
|-
|7
|'''[[Hoàng Kiện]]'''<br>(1921-2000)
|[[1974]]-[[1981]]
|
|-
|8
|'''[[Bùi Nam Hà]]'''
|[[1981]]-[[1982]]
|
|-
|9
|'''[[Hoàng Điền]]'''
|[[1982]]-[[1988]]
|
|-
|10
|'''[[Đặng Ngọc Giao]]'''
|[[1988]]-[[1995]]
|[[Giáo sư]]
|-
|11
|'''[[Phạm Tuyển|Phạm]] Tuyến'''
|[[1995]]-[[2003]]
|
|-
|12
|'''[[Đồng Minh Tại]]'''
|[[2004]]-[[2011]]
|[[Giáo sư]]
|-
|13
|'''[[Lưu Văn Miểu]]'''
|[[2011]]-nay2018
|[[ThiếuTrung tướng]] (20112016)
|
|[[Giáo sư]]
|-
|14
|Phạm Đức Dũng
|2018-nay
|[[Thiếu tướng]]
|
|[[Giáo sư]]
== Chính ủy qua các thời kỳ ==
* [[Hoàng Ngọc Chiêu]], [[Thiếu tướng]]<ref>{{Chú thích web|url = http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/Portals/0/VAN-BAN/Quyet%20dinh/2011/2393%20-%20CTN.PDF|title = Truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba}}</ref>
* 2004-2010 Trung tướng Ngô Lương Hanh, nguyên Chính ủy [[Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam]].
* 2010-2014 [[Vũ Văn Đức]], [[Trung tướng]] (2014), nguyên phó Chính ủy Học Viện.
* Trung tướng Vũ Văn Đức
* 20122014-2016, [[Đặng Nam Điền]], [[Thiếu tướng|Trung tướng]] (2014), nguyên Chính ủy [[Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPbjqJAEIafxQcgNCfBy5YzysGmQeCGgDIogqAwnJ5-2Mlmk72Y8WZ3uq4q-Spf_ZU0GZEBGd2T_pon3bW-J-WvPlrHCrSQsKUgECgFAJ2hMbuXdBrYzAKECyCqUGP5PQDCXuWADjUPbQ4MAyDzav5IBkU4jFJtDpLsO7eNOl0T_ViMg2TlGX-DjeiJxhj7oXlPO6HHmVCMln2i1-UT52s6JzbGpvPrJKqKxxMeXRxDK7KqyWmI7g2_QbHPXSUcR1ioqdQMs20UQsrG7nqqlMZyea7D9bMICCbr2ZNzkUXbHFar37nAFw-C17miT-S7y3wC3yn-lti8JiwSUeQYn6EA4slwAfgvt9jRJCYDsGQtpkafbzMqwAA6OZ_x7E0A-zsz1TzLu1GdhSy3MHQq9U2M5bktkG7Jza47Y-fsI28Lt5ttca5eCN2fForgfwtVW1OAbmCDc-0Dvah_OOHu3wsNMsrLOl0-t--cmq3U6rksS6hlDuM0lfhQHgQ38LQoRVau7KKL1vCPoWUcOh6p5PLegisHc5Wi-qfSMFwib8QsfHCQSz21tiV5StsB7FHFuvMjbs33JEc7hvB1rkzG_d1oqUw5Bg4rcWMuT5AORq6iDog20cmWUEYYINDZxOvsjA8fzrN_h0Tp1GO4Ii2trjKyqbx-v0baHPyp7AMee8iQ/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Học viện Hậu cần tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2014}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/chinh-tri/nguoi-thoi-nhiet-huyet-tre/203571.html|title = “Người” thổi nhiệt huyết trẻ}}</ref>
* 2016-nay, [[Hà Tuấn Vũ]], [[Thiếu tướng]] (2014), nguyên Chính ủy [[Quân đoàn 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]]
 
Người dùng vô danh