Phó sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng: Đại tá Nguyễn Việt Hùng