Khác biệt giữa các bản “Aveyond 1 Rhen's Quest”

không có tóm lược sửa đổi
|image = [[Image:Aveyond logo.jpg]]
|developer = Amaranth Games
|publisher = Amaranth Games<br />Big Fish Games...
|distributor = Amaranth Games<br />(Big Fish Games.v.v.)
|designer = Amanda Fitch
|series = [[Aveyond]]
|genre = [[Trò chơi nhập vai]]
|platforms = [[PC]]
|media = DungPhần lượngmềm cài đặt: 25 MB<br />tệpTệp cài đặt: 48 MB
|requirements =
Hệ điều hành: Window 98/XP/Vista (Window 98+)<br />RAM 256 MB
279

lần sửa đổi