Khác biệt giữa các bản “Chỉ số giá tiêu dùng”

== Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng ==
Để tính toán chỉ số giá tiêu dùng người ta tính [[số bình quân gia quyền]] theo [[công thức Laspeyres]] của giá cả của kỳ báo cáo (kỳ ''t'') so với kỳ cơ sở. Để làm được điều đó phải tiến hành như sau:
:1. Cố định giỏ [[giỏ hàng hoá]]: thông qua điều tra, người ta sẽ xác định lượng hàng hoá, dịch vụ tiêu biểu mà một người tiêu dùng điển hình mua.
:2. Xác định giá cả: thống kê giá cả của mỗi mặt hàng trong giỏ hàng hoá tại mỗi thời điểm.
:3. Tính chi phí (bằng tiền) để mua giỏ hàng hoá bằng cách dùng số lượng nhân với giá cả của từng loại hàng hoá rồi cộng lại.
Chỉ số lạm phát thời kỳ T = (CPI thời kỳ T - CPI thời kỳ T-1) : CPI thời kỳ T-1
 
Trên thực tế người ta có thể xác định quyền số trong tính toán chỉ số giá tiêu dùng bằng cách điều tra để tính toán tỷ trọng chi tiêu của từng nhóm hàng hoá, dịch vụ so với tổng giá trị chi tiêu. Sau đó quyền số này được dùng để tính chỉ số giá tiêu dùng cho các thời kỳ sau. CPI thường được tính hàng tháng và hàng năm. CPI còn được tính toán cho từng nhóm hàng hóa hoặc một số nhóm hàng hóa tùy theo mục đích sử dụng. Ngoài CPI người ta cũng tính toán [[Chỉchỉ số giá bán buôn­]] là mức giá của giỏ hàng hóa do các doanh nghiệp mua vào, khác với CPI là giá do người tiêu dùng mua vào (giá bán lẻ).
 
== Các vấn đề gặp phải khi tính toán chỉ số giá tiêu dùng ==
4.178

lần sửa đổi