Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Ba Tư”

n
* [[Chiến tranh Anh-Ba Tư]]
 
== Chú thích ==
{{reflist}}
== Tài liệu tham khảo ==
* [[Kaveh Farrokh]], [http://books.google.com.vn/books?hl=en&id=p7kltwf9yrwC&dq=%22Farrokh%22&q=Cyrus#v=snippet&q=Cyrus&f=false ''Shadows in the desert: ancient Persia at war''], Osprey Publishing, 2007. ISBN 1846031087.