Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

 
==Lịch sử==
Thành lập ngày [[8 tháng 2|Tháng Hai]] năm [[1880]] Hội đồng có 1618 thành viên: sáu người Việt và 12 người Pháp.<ref name="Brocheur">Brocheur. tr 77</ref> Năm [[1920]] [[Toàn quyền Đông Dương]] Maurice Long cho tăng<ref>Buttinger, Joseph. ''The Smaller Dragon''. New York: Praeger Publishers, 1970. tr 434</ref> con số này lên thành 10 người Việt và 14 người Pháp<ref>Penniman, Howard R. tr 17</ref> vì yêu sách vận động của [[Đảng Lập hiến Đông Dương]].<ref>http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jjV2xbVP7yMJ:namkyluctinh.org/a-lichsu/rbsmith-nbac-bqchieu.pdf+t%E1%BA%A9y+chay+1919&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgzPv2h-pMDDLZ6NbatXdDQsFRBqgWtH5lCYh_dnf7tgcbOKFXRcLeA7oV-xyiK7qVMhqiqeNi8cB9wLGHfAVqMGbQADce2I1p2cBteMj6sz-4xvwEC8yvNjWyU84NrIVGVuu2s&sig=AHIEtbQTHLbPoHDkLb_xHCyPdYScKG0BTQ "BÙI QUANG CHIÊU VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30" tr 5</ref> Sắc lệnh ngày [[6 tháng 1|6 Tháng Giêng]], [[1922]] quy định rõ thành phần của Hội đồng:<ref>Brocheur. Phụ lục 3. tr 385</ref>
#10 người Pháp, do đầu phiếu trực tiếp