Khác biệt giữa các bản “Người Bru - Vân Kiều”

không có tóm lược sửa đổi
'''Người Bru - Vân Kiều''' (còn gọi là '''người Vân Kiều''', '''người Mang Cong''', '''người Trì''' hay '''người Khùa''') là một [[dân tộc thiểu số]]. Ngôn ngữ của họ là [[tiếng Bru]], một ngôn ngữ thuộc [[ngữ chi Cơ Tu]] của [[ngữ tộc Môn-Khmer]].
 
==Địa bàn cư trú==
Tại [[Việt Nam]], theo điều tra dân số năm 1999 thì dân tộc này có khoảng 55.559 người<ref>[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=407&idmid=4&ItemID=1346 Điều tra dân số 1999], tập tin 39.DS99.xls</ref>, sống tập trung ở miền núi của [[Quảng Trị]], [[Quảng Bình]], [[Đắk Lắk]] và [[Thừa Thiên-Huế]]. Thực tế các tên gọi Vân Kiều, Măng Coong, Trì, Khùa, Bru dùng để chỉ các nhóm khác nhau trong tộc người này.
 
Theo [[điều tra dân số|Tổng điều tra dân số và nhà ở]] năm [[2009]], người Bru-Vân Kiều ở Việt Nam có dân số 227.716 người, cư trú tại 40 trên tổng số 63 [[tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]], [[thành phố (Việt Nam)|thành phố]]. Người Bru-Vân Kiều cư trú tập trung tại các tỉnh:
[[Quảng Trị]] (55.079 người, chiếm 73,9 % tổng số người Bru-Vân Kiều tại Việt Nam),
[[Quảng Bình]] (14.631 người, chiếm 19,6 % tổng số người Bru-Vân Kiều tại Việt Nam),
[[Đắk Lắk]] (3.348 người),
[[Thừa Thiên-Huế]] (1.114 người),
[[Thanh Hóa]] (38 người).<ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ] Hà Nội, 6-2010 Biểu 5, tr134-225.</ref>
 
Tại [[Lào]], theo ước tính của Ethnologue, có khoảng 69.000 người<ref>[http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=LA Languages of Laos]</ref><ref name=Bru /> Bru nói phương ngữ phía đông của tiếng Bru, tương tự như tại Việt Nam.
 
Tại [[Thái Lan]] có khoảng 5.000 người<ref name=Bru>[http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=bru Bru, Eastern]</ref><ref name=TL1 /> nói phương ngữ phía đông của tiếng Bru và khoảng 20.000 người nói phương ngữ phía tây của tiếng Bru<ref name=TL1>[http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=TH Languages of Thailand]</ref>.
 
==Lịch sử==
Người Bru vốn là cư dân nông nghiệp có trình độ tương đối phát triển, xưa kia họ tập trung sinh sống tại vùng trung Lào, sau những biến động của lịch sử diễn ra hàng thế kỷ, họ phải di cư đi các nơi. Một số đi theo hướng tây bắc sang Thái Lan, một số đi theo hướng đông tụ cư tại vùng miền núi phía tây Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế của Việt Nam. Khi vào Việt Nam họ dựng làng xung quanh hòn núi Vân Kiều (núi Viên Kiều), về sau người Việt lấy tên của hòn núi đặt cho một tổng của người Bru, và từ đó họ còn được gọi là Bru - Vân Kiều