Khác biệt giữa các bản “Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)”

 
== Chính Thống nhiếp chính ==
Năm Tuyên Đức thứ 10 ([[1435]]), Tuyên Tông hoàng đế băng hà, thọ 38 tuổi. Hoàng thái tử Chu Kỳ Trấn còn tuổi nhỏ, trong cung liền có tin đồn rằng Trương Thái hậu sẽ lập Tương vương [[Chu Chiêm Thiện]] làm Đế. Hoàng thái hậu ngay lập tức triệu quần thần đến [[cung Càn Thanh]], chỉ vào Thái tử mà khóc nói ''"Đây chính là Tân Thiên tử a!"'', triều thần hô van vạn tuế. Thái tử Chu Kỳ Trấn lúc đó mới 9 tuổi lên kế vị, tức [[Minh Anh Tông]].
 
Trương Thái hậu được tôn làm [[Thái hoàng thái hậu]], vị Thái hoàng thái hậu đầu tiên của triều Minh. Vì [[Hoàng đế]] còn nhỏ tuổi, đại thần thỉnh cầu Thái hoàng thái hậu [[thùy liêm thính chính]], nhưng Trương Thái hậu nói:''"Không cần phá hư tổ tông phương pháp. Chỉ cần hủy bỏ những sự vụ không khẩn, tập trung giáo dục Hoàng đế, còn những việc quốc sự sẽ giao các Phụ chính đại thần hiệp trợ"''<ref>《明史·卷一百十三·列传第一》:宣宗崩,英宗方九岁,宫中讹言将召立襄王矣。太后趣召诸大臣至乾清宫,指太子泣曰:“此新天子也。”君臣呼万岁,浮言乃息。大臣请太后垂帘听政,太后曰:“毋坏祖宗法。第悉罢一切不急务。”时时勖帝向学,委任股肱,以故王振虽宠于帝,终太后世不敢专大政。”</ref>.