Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

n
Không có tóm lược sửa đổi
'''Kiểm sát viên''' là một chức danh tư pháp của [[Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)]].<ref name="kiemsat_ksv">{{chú thích web |url =http://kiemsat.vn/tieu-chuan-de-tro-thanh-kiem-sat-vien-8211-chuc-danh-tu-phap-chu-chot-cua-vksnd-46045.html |tiêu đề =Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên – chức danh tư pháp chủ chốt của VKSND |author =Thiên Thanh |ngày =2016-08-25 |nhà xuất bản =Tạp chí Kiểm sát |ngày truy cập =2018-04-24 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = 2018-04-24}}</ref>
==Nhiệm vụ và quyền hạn==
Xem thêm về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của [[Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân]].
==Tiêu chuẩn==
Những tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên theo quy định tại Điều 75 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014: