Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Bộ Năm trên đảo giấu vàng.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Bộ Năm lừng danh (bộ tiểu thuyết) |Mô tả=Bìa sách Bộ Năm trên đảo giấu vàng bản tiếng Việt |Nguồn=Nhã Nam |Phần sử dụng=Toàn bộ bìa trước |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Bộ Năm lừng danh (bộ tiểu thuyết) |Mô tả=Bìa sách Bộ Năm trên đảo giấu vàng bản tiếng Việt |Nguồn=Nhã Nam |Phần sử dụng=Toàn bộ bìa trước |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm |Thay thế=Không |Thông tin khác= }})
 
(Không có sự khác biệt)