Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh/Phạm vi công cộng

Ghi nhớ rằng phần lớn hình ảnh bạn tìm thấy trên Web không thuộc phạm vi công cộng, thậm chí nếu chúng không ghi rõ thông tin bản quyền. Hình ảnh chỉ được xác định thuộc về phạm vi công cộng nếu chúng rơi vào những thể loại cụ thể liệt kê dưới đây — những tác phẩm quá cũ, tác phẩm của những nhân viên chính phủ, và tác phẩm trong đó có phủ nhận rõ ràng tác quyền được chính tác giả viết ra.

Để có bảng đơn giản các điều luật Phạm vi công cộng của Hoa Kỳ (máy chủ Wikipedia đặt tại Hoa Kỳ và do đó tuân theo các hướng dẫn của Hoa Kỳ) xem bảng tại đây.

ChungSửa đổi

 • {{OldOS}} — dành cho bản đồ và các phần của bản đồ lấy từ các bản đồ Điều tra quân nhu trên 50 năm.
 • {{PD-flag-50}} — dành cho hình ảnh các lá cờ quốc gia, chính quyền, hoặc lịch sử hết hạn bản quyền ở những nước có điều khoản bản quyền là cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm
 • {{PD-flag-70}} — dành cho hình ảnh các lá cờ quốc gia, chính quyền, hoặc lịch sử hết hạn bản quyền ở những nước có điều khoản bản quyền là cuộc đời tác giả cộng thêm 70 năm
 • {{PD-flag-100}} — dành cho hình ảnh các lá cờ quốc gia, chính quyền, hoặc lịch sử hết hạn bản quyền ở những nước có điều khoản bản quyền là cuộc đời tác giả cộng thêm 100 năm
 • {{PD-font}} — dành cho hình ảnh chỉ gồm các chữ cái raster hóa từ một hoặc nhiều typeface.
 • {{PVCC-không đủ chuẩn}} — dành cho hình ảnh vốn đã không đủ tiêu chuẩn để bảo hộ bản quyền vì chúng hoàn toàn dựa trên kiến thức chung, không có yếu tố sáng tạo. Ví dụ là Image:F Major key signature.png hoặc những thứ như bảng cửu chương. Nếu bạn còn nghi ngờ, xin hãy hỏi.
 • {{PVCC-cũ}} — dành cho hình ảnh mà tác giả đã mất hơn 100 năm trước (1921). (Ghi chú: không phải là tác phẩm, hình ảnh hoặc đối tượng được 100 năm tuổi trở lên)
 • {{PVCC-Hoa Kỳ}} — dành cho hình ảnh được phát hành tại Hoa Kỳ trước năm 1923 hoặc trong một số trường hợp khác.
 • {{PVCC-HK-1923-ngoài}} - dành cho hình ảnh được phát hành lần đầu bên ngoài Hoa Kỳ trước năm 1923.
 • {{PVCC-HK-1996}} - đối với hình phát hành lần đầu bên ngoài Hoa Kỳ trong khoảng từ năm 1923 đến 1977 (toàn bộ năm), nhưng thuộc Phạm vi công cộng tại quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1, 1996. Để biết quy định chính xác, xem nội dung tiêu bản.
 • {{PVCC-cũ-50}} — đối với hình ảnh mà tác giả (ví dụ, người chụp hình, họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa) đã mất trên 50 năm trước (1971). (Ghi chú: không phải là tác phẩm, hình ảnh hoặc đối tượng được 50 năm tuổi trở lên)
 • {{PVCC-cũ-70}} — đối với hình ảnh mà tác giả (ví dụ, người chụp hình, họa sĩ, nghệ sĩ đồ họa) đã mất trên 70 năm trước (1951). (Ghi chú: không phải là tác phẩm, hình ảnh hoặc đối tượng được 70 năm tuổi trở lên)
 • {{PVCC-tem}} — đối với tem bưu chính được mọi người biết rằng thuộc phạm vi công cộng vì bất kỳ lý do gì, như tuổi của nó, hoặc vì cơ quan phát hành công khai phát hành nó vào phạm vi công cộng (Hoa Kỳ trước năm 1978, Faeroes).
  • {{Stamp-PD-US-1923-abroad}} - dành cho hình tem bưu chính phát hành đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ trước năm 1923 và do đó thuộc Phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ.
 • {{PD-Pre1978}} — dành cho hình ảnh phát hành tại Hoa Kỳ trước năm 1978 mà không có thông báo công khai "copyright, năm, người sở hữu" hoặc "©" đính kèm.
 • {{PD-Pre1964}} — dành cho hình ảnh phát hành tại Hoa Kỳ trước năm 1964 mà bản quyền không được làm mới trong vòng 28 năm kể từ ngày phát hành
 • {{PD-EU-no author disclosure}} — dành cho hình ảnh phát hành hơn 70 năm trước mà không ghi tuyên bố quyền tác giả đính kèm.

Hiến tặngSửa đổi

Những thẻ quyền dưới đây được dùng trong trường hợp tác giả muốn phát hành tác phẩm của họ vào phạm vi công cộng, từ bỏ mọi bản quyền. Xem Wikipedia: Tặng tác phẩm vào phạm vi công cộng.

 • {{PVCC-liên kết}} — một lời phát biểu để phát hành một tác phẩm của chính người đóng góp vào phạm vi công cộng và yêu cầu một liên kết hoàn toàn tùy chọn đến Wikipedia từ bất kỳ người nào tái tạo nó
 • {{PVCC-tôi}} — một lời phát biểu để phát hành một tác phẩm của chính người đóng góp vào phạm vi công cộng
 • {{PVCC-thành viên|tên hiệu}} — một lời phát biểu để phát hành một tác phẩm của một thành viên vào phạm vi công cộng của một thành viên Wikipedia. Đối với thành viên Wikipedia không phải tại Wikipedia tiếng Anh, hãy dùng {{PVCC-thành viên|tên hiệu|ngôn ngữ=mã ngôn ngữ}} trong đó mã ngôn ngữ mà mã ISO 639-2 hai ký tự (chữ thường) tương ứng với ngôn ngữ của Wikipedia mà người dùng đó có tài khoản
 • {{PD-retouched-user|username}} — remarking that a previous PD work has been digitally enhanced, and re-released into public domain by a Wikipedian.
 • {{PD-user-nodisclaimers|username}} - — a statement intended to release a particular user's own work into public domain by a Wikipedian with no disclaimers.
 • {{PVCC-tác giả|tên}} — ghi rõ rằng tác phẩm được chính tác giả của nó phát hành vào phạm vi công cộng, ghi rõ tên tác giả
 • {{CopyrightedFreeUse-User}} — A particular Wikipedia user is the copyright holder, but releases all rights to it.

ArtSửa đổi

 • {{PD-art}} — for images of 2-D (flat) works of art where the artist died more than 100 years ago.
  • {{PD-art-life-50}} — for images of 2-D (flat) works of art published in the United States before 1923 where the artist died more than 50 years ago.
  • {{PD-art-life-70}} — for images of 2-D (flat) works of art where the artist died more than 70 years ago.
  • {{PD-art-US}} — for images of 2-D (flat) works of art published prior to 1923.
  • {{PD-art-3d}} - for images of 3-D works of art where the artist died more than 100 years ago. This license ONLY covers the work of art. Photographic reproductions of 3-d objects attract their own copyright, therefore the appropriate image licensing tag should be used in addition.
  • {{PD-art-70-3d}} - for images of 3-D works of art where the artist died 70 or more years ago. This license ONLY covers the work of art. Photographic reproductions of 3-d objects attract their own copyright, therefore the appropriate image licensing tag should be used in addition.

IntergovernmentalSửa đổi

 • {{PD-Hubble}} — for public domain images from the NASA/ESA Hubble Space Telescope as described on [1] and [2]
 • {{PD-PubMed}} - for public domain images from PubMed, a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health [3]
 • {{PD-UN}} - for public information material designed primarily to inform the public about United Nations activities, not including public information material that is offered for sale
  • {{UN map}} - for UN maps in particular. The image should not claim to be a UN map, only to be based on one, and the original reference number should not be included.
 • {{PD-USGov}} - For works produced by an employee of the United States government in the performance of his or her duties. This blanket exemption does not apply to content published by other American governments, such as state, county, or city governments, who hold copyright unless they disclaim it.
 • {{PD-US-patent}} - In general, the contents of United States patents are in the public domain.[4] In specific cases, patent applicants and holders may claim copyright in portions of those documents. In those specific cases, applicants are required to identify the portions that are protected under copyright, and are additionally required to state the following within the body of the application and patent:[5] [6]

Other countriesSửa đổi

Whenever an image is tagged using one of these tags, the image description page should also contain some rationale as to whether and why the image is presumed to be in the public domain in the U.S., too! See also {{PD-US-1996}}, which can be used to state that the copyright on the image was not restored by the URAA.

 • {{PD-AR-Photo}} — for photographies first registered in Argentina over 25 years ago. (Law 11.723, Article 34)
 • {{PD-Australia}} — for published photographs where the creator has died at least 70 years ago, or photographs taken prior to 1955.
 • {{PD-AustraliaGov}} — for works published by the Australian government or held under Crown Copyright in Australia more than 50 years ago.
 • {{PD-AzGov}} - for official signs and emblems of Azerbaijan.
 • {{PD-Bangladesh}} — for photographs published in Bangladesh over 60 years ago.
 • {{PD-BrazilGov}} — for "Brazilian official symbols" i.e. flags and symbols.
 • {{PD-Brazil-no author disclosure}} — for images published more than 70 years ago with neither an attached nor subsequent claim of authorship.
 • {{PD-BritishGov}} — for images created by the British Government and published prior to 1956.
 • {{PD-Canada}} — for Canadian photographs not subject to Crown copyright taken before 1949.
 • {{PD-China}} — for photographs taken in China over 50 years ago, or for non-photographic images where the author died more than 50 years ago.
 • {{PD-Col}} - for all "works of art and literature" in Colombia whose creators died more than 80 years ago, for "folkloric works" or unknown authors, and for works whose creators had renounced to rights
 • {{PD-CzechGov}} — for state symbols and symbols of other self-governing units.
 • {{PD-Coa-Germany}} — for coats of arms of German corporations governed by public law ("Körperschaften des öffentlichen Rechts"). Note that while the design is free their use is restricted
 • {{PD-GermanGov}} — for statutes, ordinances, official decrees or judgments issued by a German federal or state authority, or court
 • {{PD-HK}} for images and photographs taken in Hong Kong where the author died more than 50 years ago, or unknown authorship works which were published over 50 years.
 • {{PD-India}} — for photographs, audio and videos first published by Indian citizens or the Indian government (and international organisations, per section 29) prior to 1947-01-01. See section 25 here.
 • {{PD-Iran}} — for works first published in Iran where all the authors have died more than 30 years ago, or photos or movies first published in Iran and published more than 30 years ago.
 • {{PD-Ireland}} — for works first published in the Republic of Ireland where all the authors died over 70 calendar years ago, or if the authors are not known, where the works were published over 70 calendar years ago. [7]
 • {{PD-IrelandGov}} - for works created by the Irish government or Oireachtas more than 50 years ago.
 • {{PD-Israel-FOP}} - for photographs of a work of sculpture or artistic craftsmanship, if permanently situated in a public place or building in Israel.
 • {{PD-Israel-Photo}} — for photographs taken in Israel or the British Mandate of Palestine over 50 years ago.
 • {{PD-IsraelGov-Military-Army}} — for photographs taken in Israel, by a member of the Israeli Defence Force.
 • {{PD-Italy}} — for photographs taken in Italy over 20 years ago, or artistic photos taken over 70 years ago.
 • {{PD-Japan-Film}} — for Japanese films and images therefrom produced in 1953 or earlier
 • {{PD-Lebanon}}
 • {{PD-LithuaniaGov}} — Republic of Lithuania Law on Copyright and Related Rights says: "Copyright shall not apply to official State symbols and insignia (flags, coat-of-arms, anthems, banknote designs, and other State symbols and insignia)."
 • {{PD-MalaysiaGov}} — for works of the government of Malaysia first published more than 50 years ago.
 • {{PD-MD-exempt}} — Law of the Republic of Moldova on copyright and neighbouring rights (Chapter II, Art. 7b) states: "Copyright shall not extend to State emblems and official signs (flags, armorial bearings, decorations, monetary signs, etc.)"
 • {{PD-Netherlands}} — for works published in the Netherlands, Dutch East Indies, or Netherlands New Guinea over 70 years after the following January 1 when the work was published and works published by authors who died more than 70 years after the next January 1 of the author's death.
 • {{PD-NZ}} - for works made in New Zealand whose author died more than 50 years ago.
 • {{PD-Pakistan}} — for photographs taken in Pakistan over 50 years ago, or for non-photographic images where the author died more than 50 years ago.
 • {{PD-Philippines}} — for works whose copyrights have already expired, released into the public domain, or ineligible for copyright as stated by Philippine copyright law.
 • {{PD-PhilippinesPubDoc}} — for official public documents (or portions thereof) made in the Philippines of a legislative, administrative or judicial nature.
 • {{PD-Poland}} — for Polish photographs published in Poland without a copyright notice prior to May 23 1994.
 • {{PD-PolishGov}} — for Polish government documents, materials, signs and symbols.
 • {{PD-ROC}} - for photographs taken in Taiwan or the Republic of China over 50 years ago, or for non-photographic images where the author died more than 50 years ago.
 • {{PD-ROC-GOV}} - For works of the ROC Government under the terms of Article 9 of the Copyright Act of the Republic of China is public domain.
 • {{PD-RomaniaGov}} — for Romanian state symbols and symbols of public authorities and organisation, and for Romanian currencies
 • {{PD-RU-exempt}} — exempt from copyright protection under the Russian law as per tag text.
 • {{PD-South-Africa}} — For works published in South Africa that are more than 50 years old.
 • {{PD-Sweden}} for public domain images taken by Swedish photographers before 1944
 • {{PD-Thailand}} — for works of which copyright has expired in Thailand.
 • {{PD-UA-exempt}} — exempt from copyright protection under Ukrainan law as per tag text.
 • {{PD-BY-exempt}} — exempt from copyright protection under the law of the Republic of Belarus. [8]
 • {{PD-VenezuelaGov}} — for "Venezuelan official symbols" i.e. flags and symbols.

OtherSửa đổi

New Zealand governmentSửa đổi

Almost everything is covered by either regular copyright, or if it is a public service department, by Crown copyright, which in New Zealand has a 100-year term under Section 26(3)(b) of the Copyright Act 1994. This puts most recent material out of bounds. However, there is an exception to these provisions for some documents:

 • {{PD-NZSection27}} — for works created by some New Zealand government entities, which are covered by Section 27(1) of the Copyright Act 1994 [10]. The section excludes from copyright protection the following NZ works: Bills, Acts, regulations, municipal bylaws, Hansard, select committee reports, court judgments, Royal commission reports, commission of inquiry reports, ministerial inquiry reports and statutory inquiry reports. Note that sourcing these from a third party provider that, say, annotated Acts, is dangerous — they would have copyright in those annotations, and/or copyright in a new typographical arrangement [11].

DeprecatedSửa đổi

 • {{PD}} — Non-specific public domain tag. Use a more specific one from the list above instead.
 • {{PD-Russia}} - Used for works that were public domain under the Russian copyright law of 1993. Obsolete as of 1 January 2008 due to new Russian legislation.