Thảo luận Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh

Thảo luận đang diễn ra

Bản quyền cấm sử dụng thương mạiSửa đổi

Bắt đầu ngay, tất cả những hình ảnh mà cấm sử dụng thương mại hay làm phải xin phép trước khi sử dụng sẽ không chịu ở Wikipedia, và sẽ bị xóa. Người thành lập Wikipedia, ông Jimbo Wales, viết là, khi cho phép sử dụng những hình đó ở đây, chúng ta chỉ chịu nó cho một thời gian thôi, để có thể buộc thẻ vào những hình chưa có thẻ. [1] Có nhiều thông tin về vấn đề này bằng tiếng Anh ở Wikipedia Signpost, tờ báo của Wikipedia tiếng Anh.

Chúng ta chắc không phải lo lắng nhiều về quyết định này, tại vì chắc không có hình cấm sử dụng thương mại như vậy. Nhưng ở đây hiện có nhiều hình có thể là sử dụng hợp lý mà không chắc chắn về điều đó. Những hình đó đang sử dụng tiêu bản Template:Fairuseunsure. Chúng ta phải bắt đầu xem lại những hình chưa biết bản quyền và những hình không chắc chắn, tại vì phần lớn của những hình đó có thể vi phạm bản quyền. Xin mọi thành viên và quản lý ở đây đưa ý kiến về cách hữu hiệu nhất để tác động quyết định này.

 – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 00:21, 26 tháng 5 2005 (UTC)

Chọn thẻSửa đổi

Tôi định truyền lên 1 hình ảnh, đã được sự đồng ý của tác giả để truyền lên Wikipedia, nhưng muốn là giữ bản quyền và không cho sao chép, chỉ sử dụng trong 1 bài viết của Wikipedia thì liệu nên dùng loại thẻ nào nhỉ ? Có thể dùng tiêu bản này en:Template:Copyrighted được không ? Casablanca1911 02:51, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)

en:Template:Copyrighted không cho phép phát hành dưới bản quyền GFDL nên có khả năng hình sẽ bị xoá. Có thể dùng commons:Template:Patent? Nguyễn Thanh Quang 03:21, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tôi vừa mới dùng en:Template:Promotional không biết có được không ? Casablanca1911 03:29, ngày 5 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Các bạn có thể cho tôi biết làm sao để upload một hình từ trang web mà hợp pháp?Tôi thực sự ko hề biết.Và làm sao để xoá hình đã upload?biabiabiaCocacola vt 13:31, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cách tốt nhất là không mang các hình từ các nơi khác vào Wikipedia -- một bài viết hay ít khi cần hình. Nếu cần có hình và tìm thấy nó từ một nơi khác thì phải tìm người hay tổ chức giữ bản quyền của hình đó và xin phép họ (nói là sẽ dùng nó tại Wikipedia). Khi họ cho phép thì forward cái email cho phép đó đến một người quản lý tại đây trước khi tải hình lên đây.
Nếu cần phải xóa một hình mà mình đã tải lên thì viết tại trang thảo luận của hình đó, hay tại Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý.
Mekong Bluesman 15:11, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang dự án “Thẻ quyền cho hình ảnh”.