Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hoccachhoc”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
::Hoàn toàn được bạn nhé, miễn là nó đủ tiêu chuẩn của một bài viết trên wưikiedia(nguồn, chú thích..)[[Thành viên:Ledinhthang|ΒΑΣΙΛΈΩΣ Μέγας]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 03:00, ngày 6 tháng 5 năm 2018 (UTC)
::Bạn có thể gửi link bản mẫu bên en được k, tối về mình sẽ xem xét bản mẫu và nếu giúp bạn được thì mình sẽ sửa giúp bạn [[Thành viên:Ledinhthang|ΒΑΣΙΛΈΩΣ Μέγας]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 10:10, ngày 8 tháng 5 năm 2018 (UTC)
 
== Bản mẫu ==
Xin chào, khi sửa một bản mẫu bạn có thể sử dụng {{tl|Nháp}} để làm trang nháp trước, tránh trường hợp làm ảnh hưởng tới các trang đang nhúng bản mẫu. [[Thành viên:Mai Ngọc Xuân|Xuân]] ([[Thảo luận Thành viên:Mai Ngọc Xuân|thảo luận]]) 11:43, ngày 8 tháng 5 năm 2018 (UTC)