Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

thay đổi vị trí
(thay đổi vị trí)
}}
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|XII]], Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
 
Tại Hôi nghị Trung ương 7 khóa XII (tháng 5/2018) đã bầu ông giữ chức Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] và bầu bổ sung ông vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII
 
==Sự nghiệp==
 
Tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII|Đại hội Đảng lần thứ XII]] (tháng 1/2016) ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.<ref>{{Chú thích web|url=http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/cac-ban-dang-tw/doc-192220153244956.html|title=Ủy ban Kiểm tra Trung ương}}</ref>
 
Tại Hôi nghị Trung ương 7 khóa XII (tháng 5/2018) đã bầu ông giữ chức Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] và bầu bổ sung ông vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XII
 
==Chú thích==
164

lần sửa đổi