Khác biệt giữa các bản “Ngày”

(thêm ref)
[[Tập tin:Water,Rabbit,Deer.jpg|nhỏ|[[Nước]], [[Thỏ]] và [[Họ Hươu nai|Hươu]]: ba trong 20 biểu tượng ngày trong lịch Aztec, từ đá lịch Aztec.]]
'''Ngày''' là một đơn vị thời gian bằng 24 [[giờ]], tương đương khoảng thời gian [[Trái Đất]] hoàn thành một vòng tự quay quanh chính nó (với quy chiếu [[Mặt Trời]])<ref>
{{cite web |url=http://scienceworld.wolfram.com/astronomy/SolarDay.html |title=Solar Day |author=Weisstein, Eric W. |year=2007 |accessdate=2011-05-31}}</ref><ref>{{cite web |url=http://scienceworld.wolfram.com/astronomy/Day.html |title=Day |author=Weisstein, Eric W. |year=2007 |accessdate=2011-05-31}}</ref>. TuyNăm ngày1960, không[[giây]] phảiđược mộtđịnh nghĩa lại theo chuyển động quỹ đạo của Trái đất trong năm 1900, và được chỉ định làm đơn vị thuộc [[hệthời gian]] cơ bản của SI. [[Đơn vị đo]] "ngày", nhưngđược định nghĩa là 86 400 đơn vị giây và được hệviết SItắt chấpthành nhận''d''. NgàyNăm trung1967, bìnhngày trênthứ Tráihai Đất dàingày khoảngđó 86.400được định nghĩa lại theo thời gian [[giâychuyển đổi electron nguyên tử]].<ref (24name=Second>{{cite giờ)web |url=https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/second.html Ngày|title=Unit cònof đượctime hiểu(second) |edition=8th nửa|date=2014 thời|orig-year=2006 gian|website=SI củaBrochure |author=BIPM |authorlink=International Bureau of Weights and Measures}}</ref> Một ngày đượcthông thương bằng 86 400 giây, thêm hoặc giảm 1 [[Mặtgiây Trờinhuận]] chiếutrong sáng[[giờ Phối hợp Quốc tế]], và đôi khi cộng hoặc trừ một giờ ở những vị trí có thay đổi so với [[quy ước giờ mùa hè]].
 
== Xem thêm ==