Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhân Hoài Hoàng hậu”

== Tiểu sử ==
[[File:B_Song_Dynasty_Empress_of_Qinzong.JPG|thumb|trái|250px|Chân dung Khâm Tông Nhân Hoài hoàng hậu Chu thị]]
Chu thị là con gái của ''Vũ khang quân Tiết độ sứ'' [[Chu Bá Tài]] (朱伯材), người [[Khai Phong (huyện)|Khai Phong]]. Bà có hai người anh là [[Chu Hiếu Tôn]] (朱孝孫) và [[Chu Hiếu Chương]] (朱孝章). Chu hậu còn có một người em gái ruột vươngtrở thành Hậu cung phi tử của Tống Khâm Tông là [[Chu Thận Đức phi]] (朱慎德妃).
 
Nam Chính Hòa thứ 6 (1116), Chu thị thành hôn với Tống Khâm Tông khi ông còn là Thái tử. Năm Tuyên Hòa thứ 7 ([[1125]]), [[Tống Huy Tông]] thoái vị vì khiếp sợ trước lục lượng của [[nhà Kim]], Khâm Tông lên ngôi, Chu Thái tử phi được lập làm Hoàng hậu, truy phong Chu Bá Tài làm '''Ân Bình quận vương''' (恩平郡王).
Người dùng vô danh