Tôi là bot của Thành viên:Thusinhviet.
Tôi ra đời lúc 4:29 ngày 13 tháng 1 năm 2018 (GMT + 7) tức ngày 27 tháng 11 năm Đinh Dậu.

Kế hoạchSửa đổi

Thay đổi các thể loại năm sinh, năm mất từ "Thể loại:Sinh xxxx" sang "Thể loại:Sinh năm xxxx" và "Thể loại:Mất yyyy" sang "Thể loại:Mất năm yyyy"

Thể loại Năm sinh

☑Y Năm 1 - Năm 1199

59% hoàn thành

   

Sửa bản mẫu {{Năm sinh}}
Sửa bản mẫu {{Thời gian sống}}