Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
}}
{{Wiktionary|nghiêm}}
'''Nghiêm''' là một họ của người thuộc [[vùng Văn hóa Đông Á]], gồm người [[Việt Nam]], [[Trung Quốc]] ([[chữ Hán]]: <big><big>嚴</big></big>, [[chữ Hán giản thể|giản thể]]: 严, [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: yán) và [[Triều Tiên]]([[Hangul]]:염, [[Hanja]]: 嚴, [[Romaja quốc ngữ]]: Yeom).
'''Nghiêm''' ([[chữ Hán]]: <big><big>嚴</big></big>, [[chữ Hán giản thể|giản thể]]: 严, [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: yán) là [[Họ người Việt|họ]] của người [[Việt Nam]], [[Trung Quốc]] và [[Triều Tiên]]([[Hangul]]:염, [[Hanja]]: 嚴, [[Romaja quốc ngữ]]: Yeom). Ở Việt Nam hiện nay, họ Nghiêm có ở nhiều địa phương. Lịch sử họ Nghiêm xuất hiện từ khá lâu tại [[thăng Long|kinh thành Thăng Long]] vào cuối [[nhà Tiền Lê|thời Tiền Lê]] đầu [[nhà Lý|thời Lý]]. Hậu duệ định cư tại thôn [[Đỗ Xá]], xã [[Lan Đình]], huyện [[Đông Ngàn]], phủ [[Từ Sơn]] <ref>Nay là thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh</ref> trấn Kinh Bắc (nay là thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh). Trong suốt lịch sử [[nhà Lý|triều Lý]], vào giai đoạn đầu dòng họ, đều làm quan sinh sống tại kinh thành [[Thăng Long]], về sau, con cháu có di cư đến nơi khác nhưng phần lớn vẫn sinh sống tại quê nhà. [[Nhà Lý|Thời Lý]] là giai đoạn họ Nghiêm có nhiều hiền tài nhất, làm quan chức cao, làm việc thường trực trong triều và đương thời rất được thiên hạ ngợi ca.
 
'''Nghiêm''' ([[chữ Hán]]: <big><big>嚴</big></big>, [[chữ Hán giản thể|giản thể]]: 严, [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: yán) là [[Họ người Việt|họ]] của người [[Việt Nam]], [[Trung Quốc]] và [[Triều Tiên]]([[Hangul]]:염, [[Hanja]]: 嚴, [[Romaja quốc ngữ]]: Yeom). Ở Việt Nam hiện nay, họ Nghiêm có ở nhiều địa phương. Lịch sử họ Nghiêm xuất hiện từ khá lâu tại [[thăng Long|kinh thành Thăng Long]] vào cuối [[nhà Tiền Lê|thời Tiền Lê]] đầu [[nhà Lý|thời Lý]]. Hậu duệ định cư tại thôn [[Đỗ Xá]], xã [[Lan Đình]], huyện [[Đông Ngàn]], phủ [[Từ Sơn]] <ref>Nay là thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh</ref> trấn Kinh Bắc (nay là thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh). Trong suốt lịch sử [[nhà Lý|triều Lý]], vào giai đoạn đầu dòng họ, đều làm quan sinh sống tại kinh thành [[Thăng Long]], về sau, con cháu có di cư đến nơi khác nhưng phần lớn vẫn sinh sống tại quê nhà. [[Nhà Lý|Thời Lý]] là giai đoạn họ Nghiêm có nhiều hiền tài nhất, làm quan chức cao, làm việc thường trực trong triều và đương thời rất được thiên hạ ngợi ca.
 
==Nguồn gốc họ Nghiêm==
 
=== Họ Nghiêm tại Việt Nam ===
Ở Việt Nam, theo các nguồn tư liệu cổ nhất, họ Nghiêm xuất hiện khá lâu tại Kinh thành Thăng Long, giai đoạn đầu [[thời Lý]]. {{fact}}
 
=== Họ Nghiêm tại Trung Quốc ===
Ở Trung Quốc, họ Nghiêm xuất phát từ họ Trang, thuộc dòng tộc Trang Vương nước Sở. Theo Nguyên Hà Tính Toản, khi Sở Trang Vương mất(năm 591 TCN), con cháu đã nhận tên Trang làm tên họ. Theo Tính Thị Khảo Lược, vì tránh tên húy của Hán Minh Đế (57-75) nên ông Trang Quang đã đổi sang họ Nghiêm. Từ đó nảy sinh dòng họ Nghiêm tại Trung Quốc. {{fact}}
 
==Các nhánh họ Nghiêm==
Tại Việt Nam, họ Nghiêm có ở khá nhiều nơi khắp cả nước, chủ yếu ở Bắc Ninh, Hà Nội (Hà Tây cũ) và một số địa phương.
{{div col |colwidth= 15em}}
 
* Nghiêm Đình
* Nghiêm Văn
* Nghiêm Trọng
* v.v...
{{div col end}}
 
==Nhân vật nổi tiếng==