Khác biệt giữa các bản “Nội các”

Hệ thống nội các Westminster là nền tảng của nhiều nội các trên thế giới vì chúng được biết đến ở các khu vực quyền lực liên bang, tỉnh (hoặc bang) của [[Úc Đại Lợi]], [[Bangladesh]], [[Canada]], [[Pakistan]], [[Ấn Độ]], [[Nam Phi]], [[Tân Tây Lan]], và các quốc gia khác trong [[Khối Thịnh vượng chung]] có kiểu mẫu nghị viện dựa theo nghị viện Vương Quốc Anh.
 
== UnitedNội Statescác CabinetHoa Kỳ==
{{main|UnitedNội Statescác CabinetHoa Kỳ}}
[[Image:1981 US Cabinet.jpg|thumb|right|225px|Nội các của Tổng thống [[Ronald Reagan]]'s Cabinet,năm 1981]]
Theo học thuyết [[tam quyền phân lập]], nội các dưới chính phủ [[tổng thống chế]] là một phần của ngành hành pháp. Theo lý thuyết, ít nhất, họ thực hiện chính sách hơn là họ tạo ra chính sách. Ngoài việc điều hành các bộ phận riêng trong ngành hành pháp, các thành viên nội các còn có trách nhiệm cố vấn cho [[nguyên thủ quốc gia]] trên các lãnh vực nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ. Họ được bổ nhiệm và phục vụ theo ý của nguyên thủ quốc gia và vì thế họ là người phục tùng tổng thống vì họ có thể bị thay thế bất cứ khi nào. Thường thường họ là người chung đảng phái chính trị với tổng thống vì được tổng thống bổ nhiệm nhưng ngành hành pháp có quyền tự do chọn lựa bất cứ ai, kể cả thành viên của đảng đối lập với tổng thống nhưng tất cả đều phải được Quốc hội Hoa Kỳ xác nhận trước khi nhận nhiệm sở.
Under the doctrine of [[separation of powers]], a cabinet under a [[presidential system]] of government is part of the executive branch. In theory, at least, they carry out policy rather than create it. In addition to administering their respective segments of the executive branch, cabinet members are responsible for advising the head of government on areas within their purview. They are appointed by and serve at the pleasure of the head of government and are therefore strongly subordinate to the president as they can be replaced at any time. Normally, since they are appointed by the president, they are members of the same political party, but the executive is free to select anyone, including opposition party members, subject to congressional confirmation.
 
Normally, the legislature or a segment thereof must confirm the appointment of a cabinet member; this is but one of the many [[checks and balances]] built into a presidential system. The legislature may also remove a cabinet member through a usually difficult [[impeachment]] process.