Khác biệt giữa các bản “Chương Dzềnh Quay”

không có tóm lược sửa đổi
Đầu tháng 2 năm 1964, sau cuộc [[Cuộc chỉnh lý tại Việt Nam Cộng hòa 1964|Chỉnh lý nội bộ Chính quyền ngày 30 tháng 1]] của tướng [[Nguyễn Khánh]], ông được chuyển về Bộ tư lệnh Quân đoàn IV giữ chức vụ Trung tâm trưởng Trung tâm hành quân trong Bộ tư lệnh Quân đoàn.
 
Tháng 4 năm 1965, ông được thăng cấp [[Trung tá]] chuyển ra Sư đoàn 21 Bộ binh giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 33 là đơn vị trực thuộc của Sư đoàn. Đến đầu năm 1966, biệt phái sang lĩnh vực Hành chính, ông được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Chương Thiện. Tháng 12 cùng năm, ông được trở về quân đội sau khi bàn giao Tiểu khu Chương Thiện lại cho Thiếu tá [[Lê Minh Đảo]] để đi nhận chức Tham mưu trưởng Sư đoàn 21 Bộ binh. Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa 1 tháng 11 năm 1968, ông được thăng cấp [[Đại tá]] tại nhiệm. Tháng 4 cùng năm, ông chuyển về Bộ tư lệnh Quân đoàn IV giữ chức Phụ tá hành quân cho Tư lệnh Quân đoàn là Thiếu tướng [[Nguyễn Viết Thanh]]. Tháng 78 năm 1969, ông được cử đi du học khóa Chỉ huy Tham mưu cao cấp (khóa 1969 - 1970) tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ<ref>Được cử đi học lớp Chỉ huy và Tham mưu cùng với Đại tá Chương Dzềnh Quay còn có<br>-Trung tá [[Ngô Như Bích (Đại tá, Quân đội VNCH)|Ngô Như Bích]] (Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định, sau cùng là Đại tá phó Phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu).<br>-Trung tá [[Nguyễn Hữu Kiểm (Đại tá, Quân lực VNCH)|Nguyễn Hữu Kiểm]] (Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thủ Đức, sau cùng là Đại tá Tư lệnh phó Sư đoàn 21 Bộ binh).<br>-Trung tá [[Phạm Tấn Ngọc]] (Phục vụ trong ngành Quân báo của Quân lực VNCH).<br>-Trung tá [[Nguyễn Ngọc Sáu (Đại tá, Quân lực VNCH)|Nguyễn Ngọc Sáu]] (Tốt nghiệp khóa 8 Võ bị Đà Lạt, sau cùng là Đại tá Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn II).<br>-Trung tá [[Vũ Sơn (Trung tá, Quân lực VNCH)|Vũ Sơn]] (Phục vụ trong đơn vị Bộ binh).<br>-Trung tá [[Nguyễn Văn Trân (Đại tá, Quân lực VNCH)|Nguyễn Văn Trân]] (Sau cùng là Đại tá Tham mưu trưởng Sư đoàn 22 Bộ binh).<br>-Đại tá [[Ngô Lê Tuệ (Đại tá, Quân lực VNCH)|Ngô Lê Tuệ]] (Tốt nghiệp khóa 3 Võ bị Đà Lạt, chức vụ sau cùng là Tư lệnh phó Sư đoàn 5 Bộ binh (1971-1972).</ref>. ĐầuGiữa năm 1970, sau khi về nước ông được cử làm Tư lệnh phó Sư đoàn 21 Bộ binh.
 
Đầu năm 1971, một lần nữa ông được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng và Tiểu khu trưởng tỉnh Phong Dinh kiêm Thị trưởng Thị xã Cần Thơ thay thế Đại tá [[Lê Văn Hưng]] được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh. Ngày Quốc khánh 1 tháng 11 năm 1972, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh thay thế Chuẩn tướng [[Hồ Trung Hậu]]. Cùng ngày, ông được đặc cách tại mặt trận thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm.
 
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
[[Thể loại: Sinh 1928]]
[[Thể loại: Chuẩn tướng Việt Nam Cộng hòa]]
[[Thể loại: Người Quảng Ninh]]
[[Thể loại: Người Pháp gốc Việt]]