Khác biệt giữa các bản “Bộ Mao lương”

→‎Tham khảo: Việt hóa bản mẫu
(AlphamaEditor)
(→‎Tham khảo: Việt hóa bản mẫu)
 
Trong hệ thống Cronquist thì các họ Papaveraceae và Fumariaceae (bao gồm cả các loài thực vật trong họ tùy chọn Pteridophyllaceae) được coi như là một bộ riêng gọi là [[Bộ Anh túc|Papaverales]], được đặt trong cùng phân lớp Magnoliidae.
==Tham khảo==
{{tham khảo|2}}
== Liên kết ngoài ==
{{wikispecies|Ranunculales}}