Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

chỉnh format
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(chỉnh format)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| bodyclass = hproduct
| bodystyle = width:25em;
| headerstyle = background:#FFDEAD; font-size:105%;
| datastyle = font-size:95%;
| labelstyle = font-size:105%; width:larger;
| titleclass = fn
| title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}
284

lần sửa đổi