Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

không có tóm lược sửa đổi
(chỉnh format)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| bodyclass = hproduct
| bodystyle = width:25em;
| headerstyle = background:#FFDEAD; font-size:105%;
| datastyle = font-size:95%;
| labelstyle = font-size:105%; width:larger40%;
| titleclass = fn
| title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}
| titlestyle = style=background:#FFDEAD;font-size:larger;
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{logo|}}}|size={{{logo_size|{{{imsize|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.23|alt={{{logo_alt|}}}}}
284

lần sửa đổi