Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Trọng Nghĩa”

không có tóm lược sửa đổi
==Binh nghiệp==
* Ông nhập ngũ năm [[1979]], tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc.
* Trước năm 20102008, ông là Chính ủy [[Sư đoàn 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 5]], [[Quân khu 7]], Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.
* Năm 2010,2008 đượcông bổlà Phó Chủ nhiệm làm Chính ủytrị [[Quân đoàn 4]], thăng quân hàm [[Thiếukhu tướng]]7.
*Năm 2009 thăng quân hàm [[Thiếu tướng]]
* Năm 2010, được bổ nhiệm làm Chính ủy [[Quân đoàn 4]].
* Năm 2012, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm [[Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam|Tổng cục Chính trị]]
* Năm 2013, thăng quân hàm [[Trung tướng]].
== Lịch sử thụ phong quân hàm ==
 
{| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff; padding:5px; font-size:95%; margin: 0px 12px 12px 0px;" href="Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam"
! href="Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 theo tỉnh thành" |Năm thụ phong
|- align=center
! 1985
|- bgcolor="#cccccc"
! href="Thượng tướng" |1987
! Năm thụ phong!! 2010!! 2013!! 2017
!1990
|- align=center
!1993
| '''Quân hàm''' || [[Tập tin:Vietnam People's Army Major General.jpg|72x72px]] || [[Tập tin:Vietnam People's Army Lieutenant General.jpg|72x72px]] || [[Tập tin:Vietnam People's Army Colonel General.jpg|72x72px]]
!1997
|- align=center
|-2001
| '''Cấp bậc''' || Thiếu tướng || Trung tướng || Thượng tướng
|-2005
! 2009!! 2013!! 9-2017
|colspan="12"|
|- align="center"
|-'''Quân hàm'''
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant.jpg|72x72px]]
| resource="Tập tin:Vietnam People's Army Major General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Lieutenant.jpg|72x72px]]
| resource="Tập tin:Vietnam People's Army Lieutenant General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Captain.jpg|72x72px]]
| resource="Tập tin:Vietnam People's Army Colonel General.jpg" height width |[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major.jpg|72x72px]]||[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Senior_Colonel.jpg|72x72px]]
|[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Major_General.jpg|72x72px]]<td><figure-inline>[https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg <img resource="./Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Lieutenant_General.jpg" width="30" height="72" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Vietnam_People%27s_Army_Lieutenant_General.jpg/30px-Vietnam_People%27s_Army_Lieutenant_General.jpg" data-file-width="457" data-file-height="1101" data-file-type="bitmap" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Vietnam_People%27s_Army_Lieutenant_General.jpg/59px-Vietnam_People%27s_Army_Lieutenant_General.jpg 2x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Vietnam_People%27s_Army_Lieutenant_General.jpg/45px-Vietnam_People%27s_Army_Lieutenant_General.jpg 1.5x" />]</figure-inline></td><td>[[Tập_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Vietnam_People's_Army_Colonel_General.jpg|giữa|72x72px]]</td>
|- align="center" href="Thể loại:Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam"
| href="Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII" |'''Cấp bậc'''
| href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV" |[[Trung úy]]
| href="Thể loại:Sống ở Tiền Giang" |[[Thượng úy]]
| href="Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV trúng cử lần đầu" |[[Đại úy]]
|[[Thiếu tá]]
|[[Trung tá]]
|[[Thượng tá]]
|[[Đại tá]]
|[[Thiếu tướng]]
|[[Trung tướng]]
|[[Thượng tướng]]
|}
 
==Sự nghiệp chính trị==
* Tháng 01 năm 2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông trúng cử vào BCH Trung ương Đảng.
Người dùng vô danh