Khác biệt giữa các bản “Knock Knock (bài hát của Twice)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 8 tháng 3 năm 2017
|<ref name="Show Champion">{{cite web|last1=Lee|first1=Yong-soo|title='쇼챔피언' 트와이스, 레드벨벳‧태연‧블락비‧방탄 제치고 1위 차지 (종합)|url=http://entertain.naver.com/read?oid=468&aid=0000243365|website=Naver|publisher=Sports Seoul|accessdate=March 8, 2017|language=ko}}</ref>
|}
 
===Melon Popularity Award===
{| class="wikitable" style="table-layout: fixed; margin-right:0; text-align:center"
|-
! width="200"| Giải thưởng
! width="140"| Ngày
! {{abbr|Chú thích|Reference}}
|-
| rowspan="5" align="center" |Weekly Popularity Award
| align="center" | 27 tháng 2 năm 2017
| rowspan="5" align="center" |<ref>{{Cite web|url=http://www.melon.com/melonaward/weekAward.htm|title=Melon Weekly Award|website=www.melon.com|language=ko|accessdate=June 11, 2018}}</ref>
|-
| align="center"| 6 tháng 3 năm 2017
|-
| align="center"| 13 tháng 3 năm 2017
|-
| align="center"| 20 tháng 3 năm 2017
|-
| align="center"| 27 tháng 3 năm 2017
|}