Khác biệt giữa các bản “Bản”

Đã lùi lại sửa đổi của Newone. Vui lòng xem lại bài viết, và Bản không phải là một cấp hành chính Việt Nam.
(Đã lùi lại sửa đổi của Newone. Vui lòng xem lại bài viết, và Bản không phải là một cấp hành chính Việt Nam.)
Thẻ: Lùi sửa
{{Chính trị Việt Nam}}
'''Bản''' hay '''Ban''' khi ghi bằng [[chữ Latinh]], là đơn vị cư trú, đồng thời là đơn vị xã hội cơ sở thấp nhất ở vùng cư trú truyền thống của các dân tộc thuộc [[ngữ hệ Tai-Kadai]].<ref>Curzon Pr. (2007). Tai-kadai Languages. ISBN 978-0-7007-1457-5.</ref>