Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

n
*Kiểm sát viên sơ cấp.
==Cấp hiệu==
Theo Điều 5, Nghị quyết số 219/2003522b/NQ-UBTVQH11UBTVQH13 của [[Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam]] về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên ngày 0916 tháng 018 năm 20032012, cấp hiệu của kiểm sát viên được quy định như sau:<ref>{{chú thích web |url =httphttps://mojvanban.govluatminhkhue.vn/vbpqxem-vb/lists58776/vn%20bn%20php%20lut/view_detailnghi-quyet-522b-nq-ubtvqh13-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-trang-phuc-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nganh-kiem-.aspx?itemid=19409 |tiêu đề =Nghị quyết 522b/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấyGiấy chứng minh kiểm sát viên ngày 09 tháng 01 năm 2003 |author = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập =2018-07-11 |ngôn ngữ = |archiveurl = |ngày lưu trữ = 2018-07-11}}</ref>
 
#Cấp hiệu gắn trên vai áo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên có hình ngũ giác, nền màu đỏ tuơi, có tạo hoa văn; chiều dài 130 mm, phần đuôi rộng 50 mm, phần đầu rộng 40 mm, có viền màu vàng rộng 5 mm ở hai cạnh dọc và đầu vát nhọn; phần đầu vát nhọn được gắn chốt bằng kim loại có hình phù hiệu ngành Kiểm sát đường kính 15 mm.
#Cấp hiệu Kiểm sát viên hình bình hành, nền đỏ, chung quanh có viền, cạnh dài 56 mm,cạnh ngắn 32 mm, góc nhọn 60 độ.
#Cấp hiệu của lãnh đạo Viện trưởng,Kiểm Phósát Việnnhân trưởngdân các cấp và Kiểm sát viên, ViệnĐiều kiểmtra sát nhân dân tối caoviên đượccụ quyđịnhthể như sau:
##*Cấp hiệu của [[Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viền(Việt màuNam)|Viện vàngtrưởng vớiViện bềkiểm rộngsát đườngnhân viềndân 3tối mmcao]] không có vạch, trên nềngiữa đỏ gắn hình Quốc huy nướcCộngnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam màu chính giữa cóvàng, đường kính 2023 mm;.
##*Cấp hiệu của Phó Việnviện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao viềnkhông màu vàngvạch, với bềgiữa rộng đường viền 3 mm,trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu vàng và haiba ngôi sao màu vàng, đường kính 1422 mm;.
##*Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao viềnkhông màu vàng với bề rộng đường viền 3 mmvạch, trên nềngiữa đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu vàng và mộthai ngôi sao màu vàng, đường kính 1422 mm.
#*Cấp hiệu của ViệnĐiều trưởng,tra Phóviên Việncao trưởngcấp không Kiểm sátvạch, viên Việngiữa kiểm sátgắn nhânmột dânngôi cấpsao tỉnhmàu đượcvàng, quyđường địnhkính như22 sau:mm.
##*Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 mm, có hai vạch màu trắng rộng 2 mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắndọc màu bạch kimvàng, phía trêngiữa hai vạch màu trắng gắn babốn ngôi sao màu bạch kim cóvàng đường kính 1220 mm;.
##*Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểmKiểm sát nhânviên dântrung cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 mm, Điều haitra vạchviên màutrung trắngcấp rộng 2Viện mmtrưởng chạyViện songkiểm songsát vớinhân chiều dàidân cấp hiệu,huyện trên nềnhai đỏvạch gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắndọc màu bạch kimvàng, phía trêngiữa hai vạch màu trắng gắn haiba ngôi sao màu bạch kim cóvàng đường kính 1220 mm;.
##*Cấp hiệu của KiểmPhó sátViện viêntrưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh viền màu trắng với bề rộng đường viền 2mm,huyện có hai vạch dọc màu trắngvàng, rộng 2giữa mm chạygắn songhai songngôi vớisao chiềumàu dàivàng cấpđường hiệu,kính trên20 nềnmm. đỏTrường gắnhợp biểuPhó tượngViện thanhtrưởng kiếmViện kiểm sát chắnnhân màudân bạchcấp kim,huyện phía trênKiểm haisát vạchviên màutrung trắngcấp gắnthì mộtmang ngôicấp saohiệu màucủa bạchKiểm kimsát viên đườngtrung kính 12 mmcấp.
*Cấp hiệu của Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp có hai vạch dọc màu vàng, ở giữa có gắn một ngôi sao màu vàng đường kính 20 mm.
#Cấp hiệu của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện được quy định như sau:
##Cấp hiệu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 mm, có một vạch màu trắng rộng 2 mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn ba ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 mm;
##Cấp hiệu của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2 mm, có một vạch màu trắng rộng 2 mm chạy song song với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn hai ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 mm;
##Cấp hiệu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện viền màu trắng với bề rộng đường viền 2mm, có một vạch màu trắng rộng 2 mm chạy song ong với chiều dài cấp hiệu, trên nền đỏ gắn biểu tượng thanh kiếm và lá chắn màu bạch kim, phía trên vạch màu trắng gắn một ngôi sao màu bạch kim có đường kính 12 mm.
 
==Xem thêm==