Khác biệt giữa các bản “Chu Nhiên”

 
==Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa==
Trong [[tiểu thuyết]] của [[La Quán Trung]], nhân vật Chu Nhiên đuổi theo nhân vật [[Lưu Bị]] trong trận Di Lăng (năm 222), bị nhân vật [[Triệu Vân]] đâm chết. Sự kiện này hoàn toàn hư cấu, Chu Nhiên mất năm 249, hai mươi năm sau khi Triệu Vân chết (năm 229).
 
[[Thể loại:Tướng Đông Ngô]]