Khác biệt giữa các bản “Duy Tiên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Phía tây giáp thành phố [[Hà Nội]] và huyện [[Kim Bảng]].
 
Diện tích của huyện chủ yếu là [[đồng bằng]]. Huyện Duy Tiên nằm cạnh [[sông Hồng]] và trên địa bàn huyện còn có [[sông Châu Giang]] chảy qua.
 
Huyện Duy Tiên có diện tích là 12.100,35 ha và dân số vào khoảng 150.000 người.
 
Huyện Duy Tiên có dân số vào khoảng 150.000 người.
==Hành chính==
Huyện Duy Tiên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: [[Hòa Mạc, Duy Tiên|Hòa Mạc]] (huyện lị), [[Đồng Văn (thị trấn Hà Nam)|Đồng Văn]] và 16 xã: [[Bạch Thượng]], [[Châu Giang, Duy Tiên|Châu Giang]], [[Châu Sơn, Duy Tiên|Châu Sơn]], [[Chuyên Ngoại]], [[Đọi Sơn]], [[Duy Hải, Duy Tiên|Duy Hải]], [[Duy Minh]], [[Hoàng Đông]], [[Mộc Bắc]], [[Mộc Nam]], [[Tiên Ngoại]], [[Tiên Nội]], [[Tiền Phong, Duy Tiên|Tiền Phong]], [[Trác Văn]], [[Yên Bắc]], [[Yên Nam]].