Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lớp Cá vây thùy”

}}
 
Biểu đồ dưới đây lấy theo Ahlberg (1991), Cloutier & Ahlberg (1996), Zhu Yu & Janvier (1999) và Zhu Yu, Wang Zhao & Jia (2006)<ref>[http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/sarcopterygii/sarcopterygii_1.html Sarcopterygii] trong Mikko's Phylogeny Archive.</ref>
{{clade| style=font-size:90%;line-height:90%
|label1='''Sarcopterygii'''&nbsp;
18.958

lần sửa đổi