Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

==Thành viên Ban Chỉ đạo==
===Nhiệm kì 2016 - 2021===
Theo Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13-8-2016 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.ƯTrung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 thành viên.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/30723202-ban-chi-dao-cai-cach-tu-phap-trung-uong-hop-phien-thu-nhat.html|title=Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ nhất}}</ref>
; Trưởng ban Ban Chỉ đạo
* [[Trần Đại Quang]] - Ủy viên Bộ Chính trị, [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]]
'''Phó Trưởng ban Thường trực'''
 
* [[Phan Đình Trạc]] - Bí thư Trung ương Đảng, [[Trưởng ban Nội chính Trung ương]]
 
; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo
 
;*
* [[Trương Hòa Bình]] - Ủy viên Bộ Chính trị, [[Phó Thủ tướng Thường trực]]
 
; Ủy viên