Khác biệt giữa các bản “Lực đẩy Archimedes”

n
 
== Công thức tính lực đẩy Archimedes ==
Độ lớn của lực đẩyLực Ác- si- mét bằngtừ tíchtác dụng của trọngáp lượng riêng củasuất chất lỏng (hay thểkhí) tíchtrên bịbề mặt vật chiếmthể. chỗ:Cộng thức cho tổng lực áp suất:
 
:<math>F_A = d \times V\,</math>=D x g x V
'''F'''<sub>''A''</sub> = ∬ ''P'' '''n''' ''dS''
 
- ''P'' - áp suất trên bề mật vật thể (N/m<sup>2</sup>)
 
- '''n''' - pháp tuyến (vectơ vuông góc với bề mặt vật thể)
 
- ''dS'' - miếng bề mặt vật thể (m<sup>2</sup>)
 
 
Hàm ''P'' cho chất lỏng tĩnh:
 
''P''(''z'') = ''ρ<sub>l</sub> g z'' + ''P''<sub>0</sub>
 
- ''ρ<sub>l</sub>'' - tỉ trọng chất lỏng (kg/m<sup>3</sup>)
 
- ''g'' - hấp dẫn (m/s<sup>2</sup>)
 
- ''z'' - độ sâu dưới bề mặt chất lỏng (m)
 
- ''P''<sub>0</sub> - áp suất trên bề mặt chất lỏng (N/m<sup>2</sup>)
 
 
(áp suất thuộc độ sâu). Áp dụng định luật Guass biến đổi cộng thức này thành:
 
'''F'''<sub>A</sub> = ∬ ''P'' '''n''' ''dS'' = ∭ ∇''P'' ''dV'' = ∭ ''ρ<sub>l</sub> g dV'' '''k''' = ''ρ<sub>l</sub> g V'' '''k'''
 
- ''dV'' - miếng thể tích vật thể (m<sup>3</sup>)
 
- ''V'' - thể tích vật thể (m<sup>3</sup>)
 
- '''k''' - vectơ đơn vị hướng ''z''
 
 
Đầy là kết qủa lực đẩy Ác-si-mét bằng tích của tỉ trọng của chất lỏng nhân thể tích bị vật chiếm chỗ. Phương pháp ở trên có thể dùng cho trường chất lỏng tỉ trọng không đều như 2+ chất lỏng khác nhau (ví dụ cục sắt nổi trên thủy ngân dưới nước) hay chất lỏng đổi tỉ trọng tùy áp suất.
 
== Truyền thuyết về Archimedes ==