Khác biệt giữa các bản “Phần Lan”

=== Quốc hội ===
 
[[Quốc hội Phần Lan]] gồm một viện với 200 ghế. Năm 1928, luật quốc hội được thông qua. Nó đặt ra cơ cấu, trách nhiệm và cơ chế bầu cử quốc hội. Các thành viên trong quốc hội được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 4 năm. Theo hiến pháp, quốc hội bầu ra thủ tướng, sau đó được tổng thống bổ nhiệm vào nội các. Các bộ trưởng cũng được tổng thống bổ nhiệm dựa trên sự đề xuất của thủ tướng.Trong Khôngvài nhưthập tổngkỷ qua quyền lực của Tổng thống, thủđã tướngbị giảm rấtbớt. ítTrong thựcbản quyền,sửa bấtđổi quáhiến chỉpháp,thểhiệu bỏlực vào phiếunăm cho1991 hoặc 1992 cùng với một phehiến nàopháp đómới khiđược soạn thảo năm 2000, được sửa đổi vào năm 2012, Tổng thống đã dần dần trở thành một gặpnhân bếvật tắcmang trongtính nghịnghi việnthức. Nhiều tổng thống đã từng là thủ tướng trước khi tiếp nhận chức tổng thống. [[Matti Vanhanen]] là [[Thủ tướng Phần Lan]] hiện tại, đồng thời là chủ tịch [[Đảng Trung tâm Phần Lan]], một đảng [[Đạo trung dung|trung dung]].
 
Sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 16 tháng 3 năm 2003, các ghế trong quốc hội được phân chia như sau: