Orange juice 1 edit1.jpgThành viên này thích uống nước cam.
JR One Piece small.pngThành viên này là một fan của One Piece.