Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|71
|4
|-
|rowspan="2"|11
|align="left"|[[Johann Krankl]]
|1973–1985
|69
|34
|-
|align="left"|[[Andreas Ivanschitz]]
|2003–2014
|69
|12
|-
|}
Người dùng vô danh