Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Huggle”

(Thêm {{pp-protected}} (TW))
Nhấn "Login" và bây giờ bạn có thể sửa đổi và tuần tra qua Huggle. Chương trình đòi hỏi bạn phải tiếp tục đăng nhập ở những lần dùng sau vì tính bảo mật.
 
'''Chú ý''': Xin hãy dùng thận trọng và cố gắng thử nghiệm hoặc hỏi thăm kỹ trước những chức năng lạ. Vì là phần mềm, chúng có tác dụng rất nhanh và mạnh. Các bảo quản viên có thể bị gỡ quyền nếu không dùng thận trọng.