ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.

Đây là tài khoản cũ của Thingofme (thảo luận · đóng góp), tuy nhiên trên Wikitech vẫn còn sử dụng cái tên này.