Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Tự Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| con cái =
| tên đầy đủ =
| tước hiệu = Đại Thuận Hoàng đế (大顺皇帝)
| tước vị đầy đủ =
| thông tin niên hiệu =
| miếu hiệu = [[Cao Tổ]] (高祖)
| tên ngai =
| tên Horus =
| tên Nebty =
| Horus Vàng =