Khác biệt giữa các bản “Natri”

 
== Cảnh báo ==
Dạng bột của natri là chất nổ mạnh trong nước và là chất độc có khả năng liên kết và rời liên kết với nhiều nguyên tố khác. Làm việc hay tiếp xúc với natri phải cực kỳ cẩn thận trong mọi lúc, mọi nơi. Natri phải được bảo quản trong [[khí hiếm|khí trơ]] hay [[dầu mỏ]]. Cần cẩn thận khi cho Natri vào nước. nên cho Natri phản ứng từ từ.
 
== Sinh lý học và ion Na ==
8

lần sửa đổi