Khác biệt giữa các bản “Hình thành giao tử”

Biên soạn tiếp.
(Tác giả đầu tiên tạo trang "Hình thành giao tử")
 
(Biên soạn tiếp.)
[[Tập tin:Gametogenesi-it.svg|nhỏ|Hình 1: Sơ đồ hình thành giao tử cái (trái) và giao tử đực (phải).]]
'''Hình thành giao tử''' là quá trình tế bào sinh dục (tế bào mầm) tạo ra [[giao tử]]. Trong thuật ngữ khoa học, khái niệm này có tên là ''gametogenesis''.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://www.biology-online.org/dictionary/Germ_cells|tiêu đề=Gametes the oocytes|website=}}</ref> Đây là thuật ngữ trong phôi học, dùng để chỉ sự hình thành [[giao tử]] là quá trình mà qua đó các tế bào tạo giao tử (hoặc tế bào mầm, hay [[tế bào sinh dục]]) phát sinh ra giao tử trong một cơ thể. Sự hình thành tế bào trứng hoặc noãn được gọi là sự tạo noãn (oogenesis), còn sự hình thành giao tử đực hay tinh trùng được gọi là sự tạo tinh (spermatogenesis).<ref>{{Chú thích web|url=https://www.britannica.com/science/gametogenesis|tiêu đề=Gametogenesis|website=}}</ref><sup>,</sup> <ref>Sinh học Campbell - NXB Giáo dục, 2010</ref><sup>,</sup> <ref>SGK Sinh học lớp 9, lớp 11 - NXB Giáo dục, 2016</ref><br>
 
Các từ đồng nghĩa: '''tạo giao tử''', '''phát sinh giao tử'''.
'''Hình thành giao tử''' là quá trình tế bào sinh dục (tế bào mầm) tạo ra [[giao tử]]. Trong thuật ngữ khoa học, khái niệm này có tên là ''gametogenesis''.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://www.biology-online.org/dictionary/Germ_cells|tiêu đề=Gametes the oocytes|website=}}</ref> Đây là thuật ngữ trong phôi học, dùng để chỉ sự hình thành [[giao tử]] là quá trình mà qua đó các tế bào tạo giao tử (hoặc tế bào mầm, hay [[tế bào sinh dục]]) phát sinh ra giao tử trong một cơ thể. Sự hình thành tế bào trứng hoặc noãn được gọi là sự tạo noãn (oogenesis), còn sự hình thành giao tử đực hay tinh trùng được gọi là sự tạo tinh (spermatogenesis).<ref>{{Chú thích web|url=https://www.britannica.com/science/gametogenesis|tiêu đề=Gametogenesis|website=}}</ref><sup>,</sup> <ref>Sinh học Campbell - NXB Giáo dục, 2010</ref><sup>,</sup> <ref>SGK Sinh học lớp 9, lớp 11 - NXB Giáo dục, 2016</ref>
==Hình thành giao tử ở động vật==
 
Cơ thể động vật bậc cao tạo giao tử ở tuyến sinh dục đực gọi là [[tinh hoàn]] ở giới đực và [[buồng trứng]] ở giới cái. Giới đực và giới cái của một loài động vật hữu tính có các phương thức tạo giao tử không giống hệt nhau, nhưng nói chung đều theo diễn biến tóm tắt như lược đồ sau:
(Còn tiếp)
Tế bào sinh dục gốc (tế bào mầm) → Tế bào sinh dục → Tế bào sinh dục thứ cấp → Giao tử.<br>
 
Cụ thể như sau.
<references />
===Sự tạo tinh===
* Sự tạo tinh (spermatogenesis) là tên tắt của sự hình thành (hay phát sinh) tinh trùng. Quá trình này khởi đầu từ '''tinh bào gốc''' hay gọi đẩy đủ hơn là '''tế bào gốc tinh trùng''' (spermatogonial stem cell, viết tắt là SSC) nằm trong các ống bán nguyệt của tinh hoàn.
* Xem thêm chi tiết ở: [[Tế bào gốc tinh trùng]].
===Sự tạo noãn===
(Còncòn tiếp)
== Nguồn trích dẫn ==
{{tham khảo|2}}
[[Thể loại:Sinh học]]
[[Thể loại:Tế bào học]]
[[Thể loại:Sinh lí học]]
[[Thể loại:Phôi học]]