Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin PHUOC_LONG_1970_-_Photo_by_Michael_J._Everhart-14794014363.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.
(Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14114868528.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October)
(Tập tin PHUOC_LONG_1970_-_Photo_by_Michael_J._Everhart-14794014363.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
[[Tập_tin:PHUOC_LONG_1968-69_-_Song_Be_River-14032397157.jpg|giữa|nhỏ|696x696px|PHUOC LONG 1968-69 - Song Be River]]
<gallery>
 
Tập_tin:PHUOC_LONG_1970_-_Photo_by_Michael_J._Everhart-14794014363.jpg
Tập_tin:Không_ảnh_tỉnh_lỵ_Phước_Long_1968-69._James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300968694.jpg
 
45.584

lần sửa đổi