Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin Phuoc_Long_1963_-_Photo_by_Marv_Godner.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.
(Tập tin PHUOC_LONG_1968-69_-_Song_Be_River-14032397157.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
(Tập tin Phuoc_Long_1963_-_Photo_by_Marv_Godner.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
 
==Ảnh Phước Long trước năm 1975==
 
[[Tập_tin:Phuoc_Long_1963_-_Photo_by_Marv_Godner.jpg|giữa|nhỏ|691x691px|Tòa Hành Chánh Phước Long 1963 Photo by Marv Godner]]
 
 
 
Tập_tin:PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg
 
File:Phuoc Long 1963 - Photo by Marv Godner.jpg
 
 
45.118

lần sửa đổi