Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.
(Tập tin PHUOC_LONG_1963_-_Lễ_kỷ_niệm_Trưng_Vương.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
(Tập tin PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
 
 
Tập_tin:PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg
 
 
 
 
File:PHUOC LONG 1960s - Núi Bà Rá.jpg
 
 
 
44.214

lần sửa đổi