Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin Không_ảnh_tỉnh_lỵ_Phước_Long_1968-69._James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300968694.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission
(Tập tin PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
(Tập tin Không_ảnh_tỉnh_lỵ_Phước_Long_1968-69._James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300968694.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission)
<gallery>
 
 
Tập_tin:Không_ảnh_tỉnh_lỵ_Phước_Long_1968-69._James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300968694.jpg
 
 
44.052

lần sửa đổi