Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

Bộ Công an đã bỏ các Tổng cục
(bản mẫu khái quát hơn thì tốt)
(Bộ Công an đã bỏ các Tổng cục)
***[[Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam|Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng]]
**[[Bộ Công an (Việt Nam)|Bộ Công An]]
***[[Tổng cục An ninh I, Bộ Công an (Việt Nam)|Tổng cục I]]
***[[Tổng cục An ninh II, Bộ Công an (Việt Nam)|Tổng cục II]]
***[[Tổng Cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân|Tổng cục III]]
***[[Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an (Việt Nam)|Tổng cục IV]]
***[[Tổng cục Tình báo, Bộ Công an (Việt Nam)|Tổng cục V]]
***[[Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm, Bộ Công an (Việt Nam)|Tổng cục VI]]
***[[Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự an toàn Xã hội (Việt Nam)|Tổng cục VII]]
***[[Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Công an (Việt Nam)|Tổng cục VIII]]
----
*[[Tòa án Nhân dân Tối cao (Việt Nam)|Tòa án]]